ДГ Здравец
Детска градина в град Сливен

Първа група "Звездички"

           

Екипът, който се грижи за децата от група "Звездички"

          

                    

                     Ирина Грунова -  учител

Десислава Апостолова - учител

                Цонка Динева- пом. възпитател       

 

Ние сме всели звездички,

умни сме и сме добрички! 

На нас ръка подайте 

и с нас играйте!