ДГ Здравец
Детска градина в град Сливен

Новини и събития

 

 

 

Участие в Национална- научно практическа конференция "Предучилищното образовние- Традиции, реалности, перспективи"" - ДГ Здравец - Сливен

Участие в Национална- научно практическа конференция "Предучилищното образовние- Традиции, реалности, перспективи""

Участие в Национална- научно практическа конференция "Предучилищното образовние- Традиции, реалности, перспективи" на представители от ДГ "Здравец"- Галена Славчева- учител и Десислава Апостолова- учител с доклад и презентация на тема : "Запознаване на децата от предучилищна възраст с ...

Инструкции за прием на децата в ДГ "Здравец"

Инструкции за прием на децата в ДГ „Здравец“   За новоприети в детски градини деца се изискват следните документи:   здравно- профилактична карта, попълнена от личния лекар, и данни за имунизационния статус на детето;   отрицателен резултат от изследване за ...

Обяви

...