ДГ Здравец
Детска градина в град Сливен

Инструкции за прием на децата в ДГ „Здравец“

 

За новоприети в детски градини деца се изискват следните документи:

 

  • здравно- профилактична карта, попълнена от личния лекар, и данни за имунизационния статус на детето;

 

  • отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване в детската градина;

 

  • изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

 

  • медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.

 

 

При децата, които възобновяват посещенията си в детски градини и ясли, вместо медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен родителите могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

 

Допълнително, за деца, които възобновяват посещенията си в детска градина и ясла при отсъствие за повече от 2 месеца, се предоставя еднократен отрицателен резултат за чревни паразити.