ДГ Здравец
Детска градина в град Сливен

Изнесено съвместно обучение на педагогическите специалисти от екипите на ДГ "Здравец" и ДГ "Детство" в град Поморие. С предложената актуална тема: "Ранно детско развитие- идентификация и подкрепа" участниците усвоиха педагогически компетентности относно ранното детско развитие, като базисен период при формирането, пълноценното развитие на детската личност и прилагането м в педагогическата практика.