ДГ Здравец
Детска градина в град Сливен

Материална база

   Материална база

 

Учебно-техническа база

 

Сградата е приспособена за детска градина. Тя е  ремонтирана, санирана, обновени са помещенията.

     В детската  градина са  оформени четири самостоятелни  занимални-спални. Леглата на децата са падащи. Има обособени кътове за игра и самостоятелни дейности. Обзавеждането  на занималните е съобразено с възрастовите и индивидуални потребности на децата.

     Детската градина има салон - музикален и физкултурен, кабинет на директора, кабинет на ЗАС,  здравен кабинет,  кухненски офис – разливна за разпределяне на храната, складове, и други помещения.

Обширният двор с  дървесни видове, храсти, тревни площи, игрални съоръжения, пясъчници и пейки,  предлага възможност за игри, двигателни занимания и отдих на децата.

 

В детската градина са осигурени познавателни и учебни книжки за децата от всички възрастови групи .

Има създадена през годините библиотека   с научна, педагогическа и детска литература както и много детски списания и други дидактични материали и пособия.

Детската градина разполага с осем  компютъра, 2 броя мултимедия; три мултифункционални  устройства, четири принтера, три  музикални системи и касетофони за музикалната дейност; две интерактивни дъски.

 Във всяка  детска група има  телевизори, DVD устройства, касетофони, които подпомагат педагогическия процес.

В ДГ„ Здравец” се ползва интернет.

Детската градина разполага с богат гардероб от български национални носии, костюми и други реквизити за театрални и други сценични изяви на децата.

Детски играчки и много дидактичен и нагледен  материал има във всяка детска група.