ДГ Здравец
Детска градина в град Сливен

Мисия и визия

        МИСИЯ

 

  • Да поставим основите в личностното развитие на бъдещите граждани на Европа, съхранили своята национална, културна и родова идентичност. Да възпитаваме хора на бъдещето – знаещи, можещи, с високо самочувствие, основано на получени знания и умения, изпълнени с оптимизъм и вяра в собствените сили, с критическо мислене и творчески нагласи, притежаващи богатство от широки интереси, знания, умения, компетенции, умеещи да взаимодействат с околните.
  • Да предоставим качествено и отговарящо на световните тенденции образование и възпитание.

 

 

            ВИЗИЯ

 

  • Утвърждаване на детската градина като модерна и авторитетна институция, като желана от децата жизнена среда за индивидуално и личностно развитие чрез осъвременяване на образователно-възпитателния процес, демократично управление и работещи модели на общуване с родителите и общността.